0591 -624 832 Online aanmelden

Zorgverzekeraar

Lampe Therapie heeft ook voor 2018 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze praktijktarieven. Deze kunt u op de website terugvinden.

Wij hebben geen inzicht in behandelingen die u elders heeft gehad! Wij verzoeken u wel bij uw therapeut aan te geven dat u al bij een andere praktijk onder behandeling bent geweest. Twijfelt u over de hoeveelheid behandelingen waar u nog recht op heeft, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.