0591 -624 832 Online aanmelden

Geopereerd? En nu revalideren?!

Geopereerd! En nu revalideren?!
 

Wanneer je geopereerd bent, denk hierbij aan het plaatsen van een nieuwe voorste kruisband, een schoonmaakactie in het enkelgewricht, maar ook zeker bij oncologische ingrepen en operaties waarbij de conditie aanzienlijk is verslechterd, krijg je vaak het advies om te revalideren. De fysiotherapeut is hier de specialist voor.  Veelal zal de verwijzend arts je hiervan op de hoogte brengen, maar wanneer dit niet het geval is en je meer aan je eigen herstel wilt doen raadpleeg dan de fysiotherapeut eens voor de mogelijkheden.

Bij een postoperatieve indicatie (ofwel na de ingreep) krijg je vaak meer en langer de tijd om te revalideren en aan je herstel te werken. Deze tijd is per ingreep bepaald en heeft een individuele looptijd. M.a.w. op een bepaalde datum stopt de indicatie en kun je geen aanspraak meer maken op de mogelijkheden. Deze indicaties zijn landelijk vastgelegd en te raadplegen op de ‘lijst Borst’. Over het algemeen worden deze indicaties in Nederland gehanteerd, echter kan er per verzekeraar soms verschil zitten wat betreft vergoedingen binnen een dergelijke indicatie. Bij vragen en/of onduidelijkheden hierover kun je altijd je eigen zorgverzekeraar raadplegen. 

Om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie heb je van de behandelend specialist een machtiging voor fysiotherapie nodig, welke volledig is ingevuld en ondertekend.  Alleen dan kun je een chronische indicatie krijgen. Let wel dat in dit geval chronisch onderstreept wordt door enkel indicaties op de ‘lijst Borst’, overige klachten kunnen geen aanspraak maken op deze mogelijkheden.

Indien een chronische indicatie wordt afgegeven zullen de eerste 20 behandeling vanuit de aanvullende verzekering worden voldaan. Dit gebeurt op een indicatiecode (IC8). Indien het aanvullende verzekeringspakket niet toereikend is om de eerste 20 te voldoen, zal het restant voor eigen rekening komen tot de 21ste behandeling.

Na de eerste 20 behandelingen krijg je een andere indicatiecode (IC1) en zullen de overige behandelingen, gekoppeld aan de indicatie looptijd, uit de basisverzekering worden vergoed. Let wel op dat hierover ieder jaar het eigen risico in rekening wordt gebracht en je dit wellicht  nog moet voldoen. Kinderen tot 18 jaar zullen direct onder de IC1 vallen, waardoor er direct een vergoeding vanuit de basisverzekering van toepassing is.


Wanneer kun je beginnen met revalideren?
 
Praktisch gezien direct na de ingreep. Als eerste zal de fysiotherapeut het gesprek met je aangaan om de postoperatieve balans op te maken, eventueel aangevuld met enkele testen en metingen afhankelijk van de indicatie. Tevens kan de fysiotherapeut je voorzien van praktisch informatie over de ingreep, de prognose, mogelijke behandelingen en andere relevante vragen beantwoorden. Daarna kun je je  doelen aangeven en afhankelijk daarvan zal er een behandelplan worden opgesteld, waarmee gestart kan worden.

Behandeling kan bestaan uit het herwinnen van mobiliteit, stabiliteit, spierkracht, maar ook zeker functioneel bewegen in het alledaags handelen. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om dit doel te bereiken. Bij een lage belastbaarheid kunnen we gebruik maken van een zwembad (zodoende werk je maar met 30% van je lichaamsgewicht), maar ook zaal- en veldtrainingen behoren tot de mogelijkheden, naast de behandelingen in de behandelkamer.

 
Uiteraard kunnen we je ook helpen bij lichamelijke problemen welke niet het gevolg zijn van een specialistische ingreep. De fysiotherapeut staat bekend als de bewegingsspecialist! Zeker de moeite waard dus als je problemen hebt aan je bewegingsapparaat.