0591 -624 832 Online aanmelden

Praktijkreglement

Als u bij ons een afspraak heeft gemaakt verzoeken wij u een handdoek mee te nemen naar onze praktijk. 

Wij adviseren u om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor het starten van de behandelingen door te nemen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Dit in verband met het verplichte eigen risico of beperkte vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling. Indien u in het kalenderjaar al bij een andere fysiotherapeut of manueel therapeut onder behandeling bent geweest, kan dit gevolgen hebben voor verder vergoeding van uw fysiotherapeutische behandeling bij onze praktijk. Als er geen recht meer is op vergoeding vanuit de zorgverzekering worden de behandelkosten aan u gedeclareerd. 

Bij verhindering van een afspraak dient men deze 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet tijdig afmelden wordt de behandeling bij de patiënt in rekening gebracht. Deze rekening wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar.

Via onze afdeling planning kunt u een afspraak maken. U kunt ons ook mailen naar info@lampetherapie.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van u vragen. 

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

Staat u onder bewindsvoering? Geef het bij ons door aan de balie zodat wij dit op de juiste manier kunnen doorvoeren.

Bij uw eerste bezoek graag uw verzekeringspas en identiteitsbewijs meenemen, mocht u een verwijsbrief hebben van u huisarts of specialist deze gelieve dan mee te nemen. 

Het door de therapeut ingestelde behandelprotocol kan afwijken van de behandelingen die door uw verzekering worden vergoed.

Mocht u om medische redenen niet in staat zijn om naar de praktijk te komen dan kunnen wij u ook thuis behandelen mits u daar een verwijzing voor heeft die is afgegeven door uw specialist.

De oefenruimte en sportzaal gelieve alleen te betreden met schone schoenen. Voor het gebruik van de apparaten is een handdoek vereist. Als u voor het eerst bij ons in de oefenruimte komt wacht dan met het gebruik van de aparaten totdat de fysiotherapeut u de uitleg heeft gegeven. 

Het is niet toegestaan om eet- en drinkproducten te nuttigen in de oefen- en behandelruimtes. Tevens is het in alle ruimtes verboden om te roken. 

Wij wijzen u erop geen waardevolle spullen in de kleedruimte achter te laten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen en of bezittingen van patiënten die zich in het gebouw bevinden.

Gebruikt materiaal (egels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.

Bij afwezigheid van uw behandelend therapeut door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, wordt de behandeling door een van onze collega's overgenomen. 

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Wij conformeren ons aan de gedragscode van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF) betreffende privacy en bejegening. Deze gedragscode zijn op verzoek te verkrijgen. 

Indien u een klacht heeft over de praktijk of over een van onze medewerkers kunt u deze kenbaar maken bij uw therapeut. Wij conformeren ons aan de klachtenprocedure van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF).

Bij ons in de praktijk kan het zijn dat er studenten fysiotherapie stage bij ons lopen. Stagiaires assisteren bij het begeleiden en behandelen van patiënten en vallen onder de verantwoordelijkheid van de praktijk. Indien u bezwaar heeft tegen de inzet van een stagiaire in uw behandeltraject, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Mocht u ideen hebben die onze dienstverlening kan verbeteren dan horen wij dit uiteraard graag. Dit mag ik kenbaar maken bij onze medewerkers van de afdeling planning.