0591 -624 832 Online aanmelden

Corona update 24 maart 2020

Beste patiënten van Lampe Therapie en Lampe Vitaal,

De onrust rondom het Coronavirus is voorlopig helaas nog niet voorbij. Zoals in de persconferentie van 23 maart 2020 verteld werd, gelden tot 1 juni aangescherpte maatregelen. Deze maatregelen hebben ook invloed op de paramedische sector. Daarom heeft ook het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) aangescherpte maatregelen gepresenteerd, waar wij ons als praktijk aan houden. Vooralsnog gelden deze tot 6 april. We moeten een strikte hantering gebruiken voor noodzakelijke zorg. Dit betekent concreet het volgende (zie ook stroomschema hieronder):

  • Wanneer uitstel van behandeling mogelijk is, zullen wij u niet behandelen op de praktijk. Wel bestaat de mogelijkheid om ons E-consult in te zetten. Voor meer informatie kijk hier: E-consult. Telefonisch en/of online bieden we de noodzakelijke begeleiding en geven we adviezen over uw herstel. 

  • Wanneer uitstel van behandeling niet mogelijk is, treedt er een triage coronarisico in werking. Uitstel is niet mogelijk wanneer het vermoeden bestaat dat er zonder behandeling sprake is van onomkeerbare functionele achteruitgang, en waarbij face-to-face of hands-on behandeling noodzakelijk is. Wij kunnen u in deze gevallen alleen op de praktijk behandelen na overleg met huisarts of specialist. De huisarts of specialist dient hierin te bepalen dat behandeling op de praktijk noodzakelijk is. Als u geen symptomen heeft (zoals beschreven door het RIVM), kunnen wij u, bij voorkeur, behandelen met behoud van 1,5 meter afstand. Heeft u wel symptomen, dan zijn bepaalde beschermingsmiddelen nodig en zullen wij het advies van de huisarts of specialist strikt opvolgen.
 
Wilt u zich aanmelden voor behandeling bij ons in de praktijk? Dan heeft een van onze fysiotherapeuten eerst telefonisch contact met u. Er wordt geïnventariseerd of uitstel van behandeling mogelijk is en of we voor de behandeling het telefonisch of e-consult kunnen inzetten, om u op afstand te begeleiden. Is uitstel van behandeling niet mogelijk? Dan overleggen we met uw huisarts over de te volgen stappen.
 
Let op! Tot 6 april zijn wij op werkdagen telefonisch of per mail bereikbaar van 8.30-14.00 uur.
 
We betreuren ten zeerste dat we deze maatregelen moeten invoeren, maar we doen er alles aan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
 
We hopen dat alles snel rustiger wordt en we u zo snel als maar mogelijk is weer normaal kunnen ontvangen in onze praktijk!
 
Team Lampe

Bericht geplaatst op: 2020-03-24 16:54:09