0591 -624 832 Online aanmelden

Shockwave therapie

Heeft u ernstige pijnklachten aan uw gewrichten of aanhechtingen vanwege een spierprobleem, peesirritatie, peesontsteking, slijmbeursontsteking of kalkafzetting? Dan is shockwave therapie een goed alternatief. 

Hoe werkt shockwave therapie? 

Dan heeft Lampe Therapie voor u een zeer goed alternatief: ESWT oftewel Shockwave. Het shockwave apparaat genereert mechanisch schokgolven die zich via de huid in het aangedane weefsel verspreiden. ESWT is een intensieve therapie die, afhankelijk van de lokalisatie, onaangenaam kan zijn, maar in veel gevallen zeer succesvol is in het verminderen van pijn. Shockwave stimuleert het aangedane weefsel om zich te herstellen door op celniveau aan te grijpen.


Shockwave wordt 3-6 keer wekelijks herhaald. Afhankelijk van het letsel en het gebied wordt het aantal shocks bepaald, evenals de intensiteit en frequentie waarmee deze shocks worden toegediend. Het is van belang dat uw behandelend fysiotherapeut u goed voorlicht over het beloop tijdens de behandeling en nadien. 


Alvorens shockwave therapie kan worden toegepast wordt u door een van onze fysiotherapeuten onderzocht. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake en functieonderzoek. Indien nodig zal er een vervolgafspraak worden gemaakt voor de shockwave therapie. Mocht er toch enige onduidelijkheid zijn in het lichamelijk onderzoek dan kan middels een echo de situatie beter in kaart gebracht worden.

Shockwave therapie valt bij ons onder fysiotherapie en kan vergoed worden door uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Onze specialisten voor shockwave therapie:

Brenda Lanjouw-Oving

Brenda Lanjouw-Oving

Daniël Wilbrink

Daniël Wilbrink

Jarno Tapper

Jarno Tapper

Manon Klingenberg-Roël

Manon Klingenberg-Roël

Nancy Brinks-Lankhorst

Nancy Brinks-Lankhorst

Nienke Heugen MSc

Nienke Heugen MSc

Pauline Loerakker MSc

Pauline Loerakker MSc

Rick Wasse

Rick Wasse

Roy Stroeve MSc

Roy Stroeve MSc

Sandra Wiers MSc

Sandra Wiers MSc

Wiljo Wesseling MSc

Wiljo Wesseling MSc