0591 -624 832 Online aanmelden

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij/zij kan helpen bij allerlei problemen die kunnen optreden bij het bewegen. Denk hierbij aan: verstoorde/vertraagde motorische ontwikkeling, problemen met fijne motoriek (bijvoorbeeld schrijven/tekenen), houdingsproblemen, orthopedische klachten en pijnklachten tijdens het bewegen. Kortom, de kinderfysiotherapeut is er voor alle kinderen die hinder ondervinden bij het bewegen. 

Een afspraak bij de kinderfysiotherapeut is vergelijkbaar met een afspraak bij een reguliere fysiotherapeut. Bij de eerste afspraak wordt in kaart gebracht wat de grootste problemen zijn door middel van een gesprek met het kind en/of de ouders/verzorgers. Daarnaast worden de bewegingen die de meeste problemen geven geobserveerd, zodat de fysiotherapeut hier een goed beeld van krijgt. Sommige kinderen vinden het in het begin spannend en zijn dan verlegen. Ze krijgen de tijd en ruimte om te wennen en los te komen.

Op iedere leeftijd kunnen zich andere problemen voordoen bij het bewegen. Hieronder staan de meest voorkomende klachten beschreven.

Meest voorkomende klachten bij zuigelingen:

 • voorkeurshouding/asymmetrische ontwikkeling
 • lage spierspanning
 • hoge spierspanning en overstrekken
 • achterstand in de motorische ontwikkeling
 • orthopedische aandoeningen
 • neurologische aandoeningen en syndromen
 • erbse parese
 • cerebrale parese
 • neuromusculaire aandoeningen
 

Meest voorkomende klachten bij peuters en kleuters:

 • achterstand in de motorische ontwikkeling
 • niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes met gym of op het schoolplein
 • afwijkend voortbewegen, zoals billenschuiven
 • veelvuldig vallen
 • afwijkend looppatroon
 • neurologische aandoeningen
 • orthopedische aandoeningen
 • groei-gerelateerde klachten 

Meest voorkomende klachten bij jongeren:

 • schrijfmotorische problemen
 • houdingsproblematiek
 • pijnklachten of blessures
 • orthopedische klachten
 • neurologische aandoeningen
 
Binnen Lampe Therapie hebben we tevens een samenwerking met een kinderarts, kinderdiëtist en kinderpsycholoog. 
 
Heeft u (specifieke) vragen over kinderfysiotherapie? U kunt ons bellen op 0591-624832 of u kunt mailen naar info@lampetherapie.nl.