0591 -624 832 Online aanmelden

Kinder-Manuele Therapie

Wat is Kinder-Manuele Therapie?
Kinder-Manuele Therapie is een gespecialiseerde vorm van manuele therapie, die kan worden toegepast op kinderen van alle leeftijden. Bijvoorbeeld op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).

De twee meest opvallende symptomen bij zuigelingen zijn een voorkeurshouding van nek en hoofd en/of overstrekking van de nek. Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan. Ook kan de zuigeling met zijn hele lichaam gaan overstrekken. 

De hoge-nekregio zorgt voor evenwicht, balans en het verwerken van prikkels van buitenaf. Bij problemen in dit gebied kunnen prikkels versterkt of verminderd doorkomen waardoor er op termijn gedragsveranderingen kunnen ontstaan. Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis in de wervelkolom van uw kindje, doen wij een onderzoek. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen. Na de behandeling zal de kinder-manueel therapeut indien nodig adviseren ook een kinderfysiotherapeut in te schakelen.

Indien we geen door de kinder-manueel therapeut behandelbare stoornissen vinden, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut, consultatiebureau en/of huisarts.

Symptomen functiestoornis in de nek
De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

0-1 jaar:

 • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje (eenzijdige afplatting, plagiocephalie);
 • weinig bewegen en veel op het achterhoofdje liggen/slapen (afplatting midden op het achterhoofd, brachycephalie);
 • voortdurende onrust;
 • een afwijkende stand van het hoofd;
 • veel overstrekken;
 • veel huilen en slecht slapen, frequent huilend wakker worden;
 • reflux (er kan sprake zijn van een onrustige baby t.g.v. klachten in het wervelkolomgedeelte tussen de schouderbladen. Van hieruit treden de zenuwbanen uit naar de maag en darmen en kunnen mogelijk een rol spelen bij (verborgen) reflux (= het terugvloeien van maagvocht naar de slokdarm, waarbij zuurbranden kan optreden);
 • banaanhouding;
 • baby voelt gespannen/stijf
 • niet op buik willen liggen/het lukt niet om hoofdje goed op te tillen
 • laat met omrollen/gaan lopen
 • oudere baby's die niet goed slapen terwijl ouders alles al geprobeerd hebben (vooral wanneer in de voorgeschiedenis sprake is geweest van een voorkeurshouding, overstrekken en/of huilbaby)

Vanaf verticalisatie (vaak na een onbehandelde HCFS als baby): 
 • het kind wil niet of nauwelijks kruipen, maar gaat vroeg staan en lopen;
 • asymmetrisch looppatroon (loopt bijvoorbeeld met 1 voetje naar binnen);
 • de grove en fijne motoriek ontwikkelen zich vertraagd en matig;
 • hoofdbonken, zichzelf bezeren, aan haar/oor trekken;
 • op tenen lopen, terwijl de enkels en voetjes wel soepel zijn;
 • het kind struikelt en valt veel;
 • vertraagde spraakontwikkeling;
 • het kind is snel vermoeid, snel ontstemd en heeft woede-aanvallen;
 • moeite met inslapen/'s nachts wakker terwijl dit voorheen niet zo was;
 • het kind wordt wakker met hoofdpijn;
 • het kind heeft een slecht concentratievermogen;
 • het kind heeft last van darmperistaltiekklachten en pijn in de buik

Vanaf basisschool: 
 • scharen met zwemmen, borstcrawl waarbij 1 arm niet goed mee gaat;
 • moeite met inslapen/'s nachts wakker terwijl dit voorheen niet zo was;
 • nek-/rugpijn;
 • beenpijn (naast de gewone groeipijn);
 • hoofdpijn/migraine;
 • concentratieproblemen;
 • boosheid/snel ontstemd;
 • moeite met evenwicht (denk aan fietsen, schommelen);
 • moeite met ontlasting;
 • onverklaarbare buikpijn;
 • slecht handschrift door oog-hand coördinatiestoornissen

Behandeltraject
Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen. We manipuleren nooit bij baby's en kinderen! We gebruiken zachte technieken. Kinder-manuele therapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby ook overstrekt, dan kan een behandeltraject wat langer duren. 

Er wordt binnen onze praktijk intensief samengewerkt met de kinderfysiotherapeut. Multidisciplinaire samenwerking is zeker voor deze categorie patiënten een must! 

Risico's
Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder-manueel therapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Ook wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op. 

Manuele Therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueel therapeut, die zijn opleidingen en na-/bijscholingen bij de EWMM (www.ewmm.net) heeft genoten.

Onze specialisten voor kinder-manuele therapie:

Wanda Evers-Tapken

Wanda Evers-Tapken