0591 -624 832 Online aanmelden

Herstelzorg na COVID

Veel mensen ervaren langdurig klachten, nadat zij COVID hebben gehad. Herstelzorg kan daarbij helpen. Wanneer u herstelzorg nodig heeft, dan wordt deze zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. We lichten graag toe hoe de zorg na COVID eruit kan zien en hoe de vergoeding is opgebouwd.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID besmetting mogelijk te maken heeft gekregen. Hij of zij helpt u inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten.

In principe is er een vergoeding voor een periode van 6 maanden (zie ook kopje ‘Vergoeding’). In deze periode vindt fysiotherapie idealiter 2 keer per week plaats. De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Indien wenselijk/noodzakelijk, kan deze periode eenmalig met 6 maanden verlengd worden. Tijdens de eerste afspraak vindt een intake met de fysiotherapeut plaats. Daarin worden uw wensen besproken: welke klachten ervaart u in het dagelijks leven, welke activiteiten gaan moeizaam en waar kan de fysiotherapeut u in ondersteunen? Tevens zullen er een aantal metingen gedaan worden, onder andere om de huidige conditie in kaart te brengen.

Fysiotherapie is met name gericht op oefentherapie: er wordt gewerkt aan conditie, kracht en het weer vertrouwen krijgen in uw eigen lichaam. Bij Lampe Therapie beschikken we over een ruime oefenzaal met diverse trainingsapparatuur en oefenmaterialen. Daarnaast hebben we een saturatiemeter en een hartslagband tot onze beschikking, ter ondersteuning tijdens de trainingen. Ook ademhalingstherapie kan onderdeel zijn van de herstelzorg.Multidisciplinair
In sommige gevallen is de nazorg na COVID van multidisciplinaire aard. Dat betekent dat ook bijv. een diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog en/of ergotherapeut betrokken kunnen zijn bij uw behandeling. De huisarts is dan het eerste aanspreekpunt en adviseert welke behandeling in uw geval nodig is. Deze zorg wordt meestal verleend door zorgverleners buiten de praktijk. Uw fysiotherapeut kan u daarin eventueel adviezen geven.

Vergoeding
U kunt fysiotherapie vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Wel heeft u hiervoor een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

U heeft na verwijzing door een huisarts of medisch specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende 6 maanden. Dit kan één keer verlengd worden met een periode van 6 maanden, maar dan is opnieuw verwijzing door een specialist noodzakelijk. Uw eigen risico wordt wel aangesproken, mocht dat nog niet volledig zijn besteed.

Onze specialisten voor herstelzorg na covid:

Daniël Wilbrink

Daniël Wilbrink

Rick Wasse

Rick Wasse

Wiljo Wesseling MSc

Wiljo Wesseling MSc