0591 -624 832 Online aanmelden

Hartrevalidatie

Wat is hartrevalidatie?  
Na uw ziekenhuisopname voor een hart- en/of vaatziekte of bij andere hartklachten is het belangrijk om onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut aan uw verdere herstel te werken, aan de hand van uw persoonlijke doelen. Binnen een veilige omgeving traint u uw kracht en conditie en helpen we u bij het terugkrijgen van vertrouwen in uw lichaam. 

Hartaandoeningen 
Er zijn verschillende hart- en vaatziekten, zoals angina pectoris, hartinfarct en hartfalen. Denk ook aan klachten na een hartoperatie, zoals een hartkatheterisatie, omleidingen, stentplaatsing en openhartoperaties. 
 
Wat zijn de behandelmogelijkheden? 
Revalidatie met daarin training van kracht en conditie is de belangrijkste behandeling voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Er wordt ingezet op een gezonde levensstijl, ontspanning en veilig bewegen. Afhankelijk van de fitheid, conditie en uw klachten wordt de trainingsvorm en intensiteit  op maat aangeboden. Hierdoor kunt u zich gemakkelijker redden in het dagelijks leven en bent u gezonder en fitter. 

Doelen 

  • Kracht en conditie verbeteren zodat u zich makkelijker kan redden in het dagelijkse leven. 
  • Een gezonde en actieve levensstijl bevorderen. 
  • Het overwinnen van angst voor lichamelijke inspanning. 

Waaruit bestaat het programma? 
Voorafgaand aan het traject vindt er een intakegesprek met de fysiotherapeut plaats. Aan de hand van dit gesprek worden doelen besproken en wordt een plan opgesteld. Vervolgens wordt 6-12 weken lang getraind met als doel op de lange termijn weer mee te kunnen doen met regulier sport- en beweegaanbod. Het is een aanvullend programma na een revalidatietraject in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

Vergoeding en praktische informatie
Vergoeding voor de trainingen is op basis van de aanvullende zorgverzekering. In sommige gevallen zijn er uitzonderingen, uw fysiotherapeut kan u hierover informeren. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dan geldt het reguliere tarief voor fysiotherapie (44 euro) per training. 

U heeft een verwijzing van uw specialist (cardioloog) nodig om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze balie via 0591-624832 of via info@lampetherapie.nl. 


Binnen Lampe Therapie is Daniël Wilbrink (BIG: 99926123604) gespecialiseerd in Hartrevalidatie. 

Onze specialisten voor hartrevalidatie:

Daniël Wilbrink

Daniël Wilbrink