0591 -624 832 Online aanmelden

Over Lampe Therapie

Net als de topsporter wil iedereen op een goede en verantwoorde manier snel van zijn klachten af. Wij werken doelgericht en willen na een aantal behandelingen meetbaar effect zien. Als er dus niet op kortere termijn verbetering zichtbaar is, dan gaan wij zoeken naar een andere oplossing. Dit kan ook betekenen dat wij mensen naar een andere praktijk doorverwijzen of "binnenshuis" onderbrengen bij een andere therapeut. Wij staan voor een eerlijk en duidelijk advies en te allen tijde staat de patiënt centraal!

En als geijkte wegen niet werken? Dan kijken we welke route wel leidt tot het vinden van de juiste oplossing. Hierin kijken we naar het totale mensbeeld. Soms zijn er tussenstations die eerst gepasseerd moeten worden alvorens de voorgeschreven behandeling van start kan gaan. Onze therapeuten voeren eerst onderzoek uit voor een optimale behandeling voordat men deze start.