0591 -624 832 Online aanmelden

Neurofeedback

Neurofeedback training is uitermate geschikt voor het verbeteren van de psychische balans en/of het verbeteren van sportieve prestaties. Het is een zeer effectieve trainingsvorm van de hersenen om deze optimaal en veel effectiever te laten functioneren, waardoor er veel positieve effecten optreden. Dit voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen.

Het zorgt voor het trainen van de hersenen om deze zo optimaal te kunnen laten functioneren en te presteren.

Wat is Neurofeedback?
Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode. Er zijn bepaalde klachten en/of ziektebeelden die samen gaan met afwijkende patronen in de hersenactiviteit. Neurofeedback is een geheel vernieuwende behandelmethode die gebaseerd is op het feit dat, wanneer uw hersenactiviteit verandert, uw klachten ook kunnen veranderen.

Hoe werkt Neurofeedback?
Doordat wij EEG sensoren op uw hoofd bevestigen kunnen wij hersenactiviteit meten en daardoor ook de afwijkende hersenactiviteit. Deze hersenactiviteit is voor u te volgen op een computerscherm en wordt daar in beeld gebracht. Als er veranderingen zijn in uw hersenactiviteit dat kun u dit zien op het computerscherm. Het doel is om u proberen te leren om deze patronen te beïnvloeden en te verbeteren. Doordat de trainingen worden herhaald kan de hersenactiviteit steeds verder verbeteren. Dit om de klachten te laten verminderen of verdwijnen. Dit geeft u een verbetering in uw functioneren.

Is het iets voor mij Neurofeedback?
Neurofeedback kan bij in feite bij iedereen worden afgenomen.  Het is een alternatief voor medicatie of gesprektherapie zijn maar kan ook naast medicatie en therapie worden ingezet. Er zijn geen bijwerkingen. Het geeft uw handvatten om inzicht te geven in u eigen hersenactiviteit en wat deze hersenactiviteit voor rol speelt bij uw klachten.

Hoe verloopt het traject?
Er zal eerst een intakegesprek plaats vinden. Wij willen namelijk eerst in kaart brengen wat uw klachten zijn. Daarnaast gaan wij dan controleren of er misschien redenen zijn waarom neurofeedback, op dit moment, niet aan te raden is voor u. Voordat wij in gesprek gaan vragen wij u een vragenlijst in te vullen die gebruikt wordt om de ernst van de klachten te meten en om de vooruitgang tijdens het behandeltraject te kunnen evalueren.

Tijdens het intakegesprek vindt ook een QEEG-meting plaats. Deze is van belang om te kijken of de ervaren klachten en de hersenactiviteit met elkaar overeenkomen en om een behandelplan daarbij op te stellen.  

De keuze van het behandelplan is afhankelijk van de meting en wat wij hebben kunnen vaststellen uit het onderzoek. Met deze gegevens stellen wij een behandelplan op. Vanuit dit behandelplan wordt er gekeken welke hersenactiviteiten getraind gaan worden. Er wordt een gehele planning op gesteld waarin evaluatiemomenten worden bepaald.

Mocht er vanuit het intake gesprek en de eerste meting naar voren komen dat de training van neurofeedback niet voor u wordt aanbevolen zal dit direct met jouw besproken worden. Mochten er andere mogelijkheden zijn dan verwijzen wij u direct door naar andere vormen van hulp.

Start van behandeling volgt wanneer u duidelijke uitleg hebt gekregen over de resultaten van de meting, wat het behandelplan inhoudt en wat de training zal gaan inhouden. Na de uitleg die u heeft gekregen over de resultaten van de QEEG-Meting, het behandelplan en wat de training inhoudt, starten wij met uw behandeling. Wij trainen eens keer per week. De verwachting is dat wij na 3 behandelingen vooruitgang gaan zien.

Wat zijn de effecten van neurofeedback?
Er zijn verschillende effecten die een verbetering brengen aan de klachten. Daarbij kunt u denken aan:
 • Zelfverzekerd, meer ontspannen en innerlijke rust
 • Beter slapen
 • Minder last van hyperactiviteit, angst, dwang en depressiviteit
 • Beter geheugen, concentratie en overzicht
 • Meer energie
 • Beter functioneren
 • Meer dingen tegelijk, sneller aanpassen
 • Geestelijke balans
 • Meer prestatievermogen, ook motorisch
 • Verhogen van de focus / alert
 • Meer zelfvertrouwen
 • Verhogen van de sportprestatie

Voor wie is neurofeedback?
Neurofeedbacktraining kan op iedereen worden toegepast. Mensen met problematiek als bijvoorbeeld:
 • Aandachtsproblemen (ADD, ADHD)
 • Autisme en aanverwante stoornissen (PDD-NOS, syndroom van Asperger) angstklachten, burn-out, CVA, concentratieproblemen, depressies, dwangklachten, dyslexie, dyscalculatie, epilepsie, fibromylagie, hoofdpijn, hersenletsel, leerproblemen, migraine, oorsuizen, overspannen, slaap problemen, vermoeidheid, stress en alle overige specifieke klachten kan Neurofeedbacktraining de oplossing zijn.
 • Dat het een alternatief is voor medicatie en/of gesprekstherapie en het geen bijwerkingen heeft.
De neurofeedback training is niet bedoeld als vervanging van een behandeling / raadpleging bij een arts of specialist.  Er wordt geen diagnose door ons gesteld!

Ik wil hier graag meer over weten

Onze specialisten voor neurofeedback:

Berry Lampe

Berry Lampe

Marije Vos

Marije Vos

Roy Stroeve

Roy Stroeve