0591 -624 832 Online aanmelden

Gezond Gewicht

Lampe Therapie begeleidt sinds 2010 mensen met ernstig overgewicht (BMI >25) en obesitas (BMI >30) om verantwoord af te vallen.

De beweegmodule Gezond Gewicht is een trainingsprogramma voor volwassenen met overgewicht. Deelnemers worden gestimuleerd tot een actievere leefstijl om op korte termijn overgewicht te verminderen en op lange termijn overgewicht te voorkomen. Tijdens deze module wordt tevens ingegaan op voeding onder begeleiding van een voedingsdeskundige. Naast het afvallen is het fit en vitaal worden ook één van de doelstellingen.

Startdatum: 2 oktober 2017
Kosten: € 85,00 per maand* 
Aantal trainingen: 2 groepstrainingen van 60 minuten op onze praktijk en 1 training die zelfstandig thuis gedaan kan worden middels Physitrack 

*Sinds 1-7-2017 is Lampe Therapie een Plus-praktijk (keurmerk fysiotherapie) en kunnen de kosten ook (deels) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer duidelijkheid omtrent de vergoeding, is het verstandig om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Aanmelding

Bij aanmelding zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Vervolgens worden er testen uitgevoerd om fysieke aspecten in kaart te brengen. Na 6 weken volgt er een tussenmeting en aan het eind van het traject een eindmeting.
Deelnemers gaan een overeenkomst aan voor minimaal 3 maanden. Daarna is het mogelijk de periode met wederom 3 maanden te verlengen. We hanteren geen opzegtermijn.

 
Deelname

Deelname is mogelijk voor man/vrouw in de leeftijd van 18 jaar en ouder met een BMI >25.

Tijdens het intake gesprek dat zal plaatsvinden tussen deelnemer en fysiotherapeut zal worden bepaald of deelname verantwoord is. Onderstaande punten zijn van invloed:

1.      Deelnemer dient fysiek voldoende fit te zijn om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten;
2.      Er is geen forse interne problematiek aanwezig wat afvallen onmogelijk maakt (overleg huisarts);
3.      Er is geen cardiale afwijking bekend waardoor sporten/trainen niet wenselijk is (overleg huisarts);
4.      Er geen psychische problematiek aanwezig is wat trainen in een groep onmogelijk maakt (overleg huisarts);
5.      Deelnemer is bereid te investeren in zijn/haar gezondheid.

Iedere deelnemer wordt op zijn/haar eigen niveau getraind. Alle trainingen vinden plaats onder privacy gewaarborgde omstandigheden en onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Wanneer er sprake is van forse problematiek dat het afvallen belemmert, worden deelnemers ten alle tijden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Gezond GewichtIk wil hier graag meer over weten

Onze specialisten voor gezond gewicht: